post-thumb

ÇOCUKLARIN DEVLET GÜCÜ İLE ANNE-BABAYA TESLİMİNİN SAĞLANMASI

Çocukların Anne veya Babaya Devlet Gücü İle Tesliminin Sağlanması

Türkiye’de yürürlükte olan 1932 tarihli İcra İflas Kanunu’nun, çocukların anne veya babaya devlet gücünün yansıması olarak ifade edilebilecek olan icra ile teslimini hüküm altına alan 25. maddesinden kaynaklanıyor.

    İcra ve İflas Kanunu’nun 25. maddesine göre çocuklar taşınır eşya gibi icraya konulabildiğinden mahkeme kararını uygulamakla yükümlü icra memurları ve kolluk görevlileri de çocuğu mal ya da eşya gibi teslim almaktadır.

    Her ne kadar çocukların icra yolu ile teslimine ilişkin kanun hükmü eleştirilse de yürürlükte olması dolayısıyla halen uygulanmaktadır.

    Alacaklı konumunda olan anne veya baba çocuk teslimi hakkındaki bir mahkeme kararını icra dairesine vererek mahkeme kararının yerine getirilmesi talebinde bulunmakta ve ardından borçlu olan anneye veya babaya “icra emri” gönderilmektedir.

   Çocukların devlet gücünün yansıması olan icra yolu ile teslimine ilişkin “icra emrinde” borçluya 7 gün içinde çocuğu teslim etmesi aksi halde çocuk nerede bulunursa bulunsun zorla alınacağı ve çocuğu gizlemesi halinde cezalandırılacağı bildirilmektedir.

    Borçlu olan anne veya baba 7 gün içinde çocuğu teslim etmezse icrayı gerçekleştirecek olan icra müdürü, çocuğu nerede bulursa zorla alıp alacaklı olan anneye veya babaya teslim ederek mahkeme kararını zorla yerine getirmektedir.

    Küresel düzeyde ortaya çıkan COVİD-19 salgını dolayısıyla çocukların icra yolu ile teslimini hüküm altına alan mahkeme kararlarının yerine getirilmesinde oldukça güçlük yaşanmakta olduğunu da belirtmek gerekir.

Av LAHİYA

Av LAHİYA

hayata dair yazar,çizer

YORUMLAR

YORUM YAP

Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır. Yorumunuza yanıt verildiğinde mail ile bilgilendirileceksiniz.