LÜBNAN ORTA DOĞU'NUN İSVİÇRESİ

LÜBNAN ORTA DOĞU'NUN İSVİÇRESİ

orta doğu'nun isviçresi:LÜBNAN

M. Sunullah Keskin
Yazıyı Oku

ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE NEDEN BAŞARILI DEĞİLİZ?

ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE NEDEN BAŞARILI DEĞİLİZ?

Öğretmen yetiştirme tarih boyunca eğitim sistemimizin kanayan yarası olmuş ve olmaya devam etmektedir. 1994 yılında uygulamaya sokulan yeni öğretmen yetiştirme sistemi çözüm olmaktan çok yeni sorunları beraberinde getirmiştir.

ŞEFİK Dİyaboğlu
Yazıyı Oku

SADRAZAMLAR ARASI GÜÇ SAVAŞI VE İSTANBUL'UN FETHİ

SADRAZAMLAR ARASI GÜÇ SAVAŞI VE İSTANBUL'UN FETHİ

II. Mehmet'in ikinci tahta geçmesinden sonra da baş vezirlik hizmetinde devam etti. Fakat II. Mehmet'in lalası olan Zağanos Mehmet Paşa ile arasında bir politik mücadele başladı. Çandarlı Halil Paşa Zağanos Mehmet Paşa'nın devamlı öğrencisi olan padişaha özellikle Bizans'a karşı daha atak davranması hakkındaki tavsiyelerine karşı idi ve Bizans'a karșı daha ılımlı davranılması tavsiyeleri vermekte idi. Bazı kaynaklara göre Çandarlı, II. Mehmet'i sabırsız ve deneyimsiz buluyordu.

Sizden Gelenler
Yazıyı Oku